තව එක් ස්පර්ෂයක්

0 out of 5

LKR 150.00

දෙවියන් වහන්සේ ඉ්‍රශ්‍රායෙල් ජනතාව මිසර දේශයෙන් පිටතට ගෙනවිත් ආශිර්වාද කල සේක. ඉහත සඳහන් පදවල සදහන් ඛෙත්සයිදාවේ අන්ධ වු මනුෂ්‍යා ද එම නගරයෙන් පිටතට ගෙනගොස් සුවකළ සේක. අද දවසේදි ඔබද යම් යම් දේවලින් පිටතට ගෙනයමින් ආශිර්වාද කිරිමට උන් වහන්සේ සුදානම් ව සිටින සේක. එය ප්‍රදේශයක්, රුකියාවක්, වැරදි සම්බන්ධතාවයක්, වැරදි ව්‍යාපාරයක් හෝ කුමක් වුවත් උන් වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය නම් ඔබව පිටතට ගෙනවිත් ආශිර්වාද කිරීම බව දේවගැති වෙන්ඩි ප්‍රනාන්දු මෙම දේශනයෙන් පහදා දෙයි.