දාවිත්ගේ පුත්‍රයා AUDIO CD

දාවිත්ගේ පුත්‍රයා

0 out of 5

LKR 150.00

යේසුස්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාගේ ගැලවීම සදහා පැමිණි ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ බව උන්වහන්සේ සිටි කාලයේ මනුෂ්‍යයන්ට වටහා ගන්න බැරිවිය. ඉතා සුලු පිරිසක් අද දවසේ තමන්ට ඇති සියලුම ගැටලු උදෙසා එකම උපකාරය යේසුස්වහන්සේ බව ඇඳිනගෙන නැති බවත් එම එළිදරව්ව ලබන යම්කෙනෙක් ඇත්ද ඔහු ඉතා වසනාවන්තයෙක් බව මෙම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරයි.