රැකියාව නොව හැකියාව (DVD)

0 out of 5

LKR 250.00

ශුද්ධාත්ම බෞතීස්මය යන තේමාව යටතේ. “රැකියාව නොව හැකියාව” යන මාතෘකාව ඔස්සේ කිතුනුවාට අභියෝගයක් යොමු කරනු ඇත. එනම් පැරණි ගිවිසුම් යුගයේ බ්‍රෙසලීල් නම් පුද්ගලයාගේ ජීවිතය උපයෝගි කර ගනිමින්. ඔහුව යම් කාර්යක් කිරීම සදහා හැකියාව පිණිස ඔහුව ආලේප කරනු ලැබිය. එලෙසම කිතුනුවා ශුද්ධාත්ම බෞතීස්මයේදි බොහෝ හැකියාවන් ලැඛෙනු ඇත. එසේනම් කිතුනුව ඔහුගේ රැකියාවට වඩා මෙම හැකියාවන්ට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුද? ඔබ ඔබේ රැකියාවට වඩා ශුද්ධාත්මයාණන් විසින් දෙනු ලැබු හැකියාවන්ට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුත්තේ මන්ද යන්න දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු විසින් මෙම දේශනය තුලින් විග්‍රහ කරනු ඇත.